Blog java web Tâm sự lập trình Khóa học java web Áo thun java web Hỗ trợ đồ án java và javascript Thiết kế website Hướng dẫn học java web Liên hệ

Hướng dẫn Spring Data JPA trong Spring Boot

Mục tiêu series hướng dẫn Spring Data JPA trong Spring Boot

- Hiểu được cách sử dụng Spring Data JPA trong Spring Boot

- Hiểu được các cú pháp để sử dụng Spring Data JPA

- Thao tác Spring Data JPA với các hệ quản trị CSDL: MySQL, SQL SERVER, PosgreSQL...

Danh sách video series hướng dẫn Spring Data JPA trong Spring Boot:

Tên bài học Link video Source code
Giới thiệu series  hướng dẫn Spring Data JPA trong Spring Boot XEM TẠI ĐÂY TẢI TẠI ĐÂY

Hướng dẫn Spring Data JPA trong Spring Boot và MYSQL phần 1

XEM TẠI ĐÂY
Hướng dẫn Spring Data JPA trong Spring Boot và MYSQL phần 2 XEM TẠI ĐÂY
Hướng dẫn Spring Data JPA trong Spring Boot và MYSQL phần 3 XEM TẠI ĐÂY
Hướng dẫn Spring Data JPA trong Spring Boot và MYSQL phần 4 XEM TẠI ĐÂY

Thông tin liên hệ: