Gửi thông điệp đến chính bạn của tương lai để đặt mục tiêu phấn đấu từ hôm nay và giành cơ hội trải nghiệm nước Úc.

02 Giải nhất

01 tuần trải nghiệm cuộc sống và môi trường học tập tại nước Úc, mỗi giải trị giá

6,000 AUD

02 Giải nhì

Học bổng khóa tiếng Anh Du học và Dự bị Đại học tại ACET, mỗi giải trị giá

4,500 AUD

06 Giải ba

Học bổng khóa tiếng Anh Du học và Dự bị Đại học tại ACET, mỗi giải trị giá

1,200 AUD

Bùi đoàn mỹ anh - Future me in 5 years

Most people will say that in 5 years, they’ll get the job of their dream. Not me. I still have no idea what my dream job is. But I know that in 5 years, I’ll be working on my research project on helping deaf people to be able to “see” sounds. “That’s impossible”, people may say, but I believe it’s completely possible. Through the Internet, I’ve seen people making device to turn light into sound for blind people. I’m inspired to do the opposite, turning sound into light, so that in 5 years the deaf will be able to hear.

Hang Vu Thi Thu

Excellent

Trần Anh Tài

i hope your dream come true\n

Nguyen Huong

That\'s the moSt inspirational idea i\'ve heard . Good luck!!!!

Son Nguyen

wish your dream project becomes true

Ha Duc Loc

Big dream! i am sure it will come true!

Iglesias Nguyen

Congratulation! Such an amazing idea for society! I wish your dream come true

Thanh Thanh

Ẽxcellent!

Phuong Anh

Great job, lovely girl!

Đức Trần

Great

Doãn Hương

Your are the future of this country! Come on girl!

Thuy Do

Chúc cho ước mơ của con thành hiện thực

Nguyen Thuy Quynh

Well-done!

Sally Hang

excellent!!!

Nguyen Thuy Ha

so meaningful project , go ahead baby

TrangThu Dothi

Good luck!

Nguyen Ngoc Anh

I really love youR idea, you aRe truly kind anNd lvely gỉl. So proud of you, hope your dream ưill come true.

Bùi đoàn mỹ anh

Good job my dear!!!

Các bài dự thi khác

An Encounter

Mai Huy Hoàng

Bùi đoàn mỹ anh - Future me in 5 years

Bùi đoàn mỹ anh

The future me

Đặng Hoàng Hà Phương

Happiness - future me

phan thanh tùng

My Future plans

Lê phan bình như

Travel Around The World

Vũ Thu Huyền

Research in Microfinance

Vũ quang mạnh

CƠ HỘI ĐẶT CHÂN ĐẾN HỌC VIỆN UTS INSEARCH ÚC TRONG TẦM TAY.

CƠ HỘI ĐẶT CHÂN ĐẾN HỌC VIỆN UTS INSEARCH ÚC TRONG TẦM TAY.

Gửi thông điệp đến chính bạn của tương lai để đặt mục tiêu phấn đấu từ hôm nay và giành cơ hội trải nghiệm học tập tại UTS Insearch, Úc.