Gửi thông điệp đến chính bạn của tương lai để đặt mục tiêu phấn đấu từ hôm nay và giành cơ hội trải nghiệm nước Úc.

02 Giải nhất

01 tuần trải nghiệm cuộc sống và môi trường học tập tại nước Úc, mỗi giải trị giá

6,000 AUD

02 Giải nhì

Học bổng khóa tiếng Anh Du học và Dự bị Đại học tại ACET, mỗi giải trị giá

4,500 AUD

06 Giải ba

Học bổng khóa tiếng Anh Du học và Dự bị Đại học tại ACET, mỗi giải trị giá

1,200 AUD

Research in Microfinance

There are many research-intensive universities in Australia with highly ranked internationally among many scholarly publications, and with a strong link to Vietnam. Therefore, I believe Australia is my best choice to conducting research related to microfinance and poverty: in particular, participating proactively in collecting data and conducting analysis to ensure programs reach the poorest and most vulnerable people, and helping government to create more inclusive and effective policies that can benefit a society’s entire population. I believe Australia will inspire and prepare me to help others and give back to my community. 

Manh Vu - Research in Microfinance - TP.HCM

Hãy là người đầu tiên bình luận cho bài dự thi này!
Các bài dự thi khác

Happiness - future me

phan thanh tùng

I WILL FILL OUT THE WORLD

NGUYỄN QUỐC HỮU

Myself in 5 years

lê ngọc anh

Research in Microfinance

Vũ quang mạnh

MY WORDS

DƯƠNG NGUYỄN BẢO THY

Where are you, my future self?

Lương trần văn nhân

Can i be what i want to be?

Bùi Khánh Thơ

My Dream

Nguyễn thị hồng gấm

Tell the world i'm coming...

Trần Hương Thảo

CƠ HỘI ĐẶT CHÂN ĐẾN XỨ SỞ KANGAROO TRONG TẦM TAY

CƠ HỘI ĐẶT CHÂN ĐẾN XỨ SỞ KANGAROO TRONG TẦM TAY

Gửi thông điệp bằng tiếng anh đến chính bạn trong tương lai để giành cơ hội trải nghiệm nước Úc