• 0962733463
  • laptrinhjavaweb@gmail.com
  • Giờ làm việc: 5:30 - 22:30

laptrinhjavaweb shop cung cấp các đầu sách lập trình về java, c/c++, android, php, c# và các loại sách hướng dẫn kĩ năng code, clean code ...

Tại sao phải đọc sách lập trình, đơn giản sách chứa những kiến thức mà có thể đi làm 10 năm chưa chắc anh em đã được làm, đụng vào những thứ đó

Sách lập trình java

- Sách Head first java

- Sách core java volumn I, II

- Sách java 8 in action

- Sách java effective (sách này bắt buộc phải có nhé, vì nó qua hay anh em ạ)

- Sách clean code (quyển này cũng bắt buộc có nhé anh em, không thể thiếu)

- Sách head first design pattern

- Sách spring in action 5 edition

Sách lập trình c/c++

[Đang update]

Sách lập trình PHP

[Đang update]

Sách lập trình c#

[Đang update]

 

Sách lập trình spring in action 5 edition
Xem chi tiết
Sách lập trình java 8 in action
Xem chi tiết
Sách lập trình java effective
Xem chi tiết
Sách lập trình clean code
Xem chi tiết
Sách lập trình head first java
Xem chi tiết
Sách lập trình head first design pattern
Xem chi tiết